Lào tập trung thúc đẩy đầu tư sáu tháng cuối năm 2020

Thứ Bảy, 04-07-2020, 17:12
Một dự án đầu tư trồng chuối của Việt Nam tại Lào.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra những tác động tiêu cực, làm cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của Lào gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm tháng đầu năm 2020, xuất khẩu của Lào giảm 6,1%. Dự kiến nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy Lào đang tập trung thúc đẩy đầu tư từ nay đến cuối năm nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đề cập chính sách, biện pháp thúc đấy, khuyến khích đầu tư để bảo đảm kinh tế tiếp tục tăng trưởng và các công việc cần tập trung sáu tháng cuối năm 2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonsay Siphandone cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các hoạt động thu hút và khuyến khích đầu tư như tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, trong đó, bốn tiêu chí đã được cải thiện hơn còn ba tiêu chí vẫn đang tiếp tục điều chỉnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 03/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là tổ chức bộ phận phối hợp một cửa cấp bộ và các sở địa phương, trong thẩm quyền của Ủy ban quản lý và khuyến khích đầu tư cấp Trung ương, thời gian qua đã cấp phép 23 dự án với tổng trị giá 2,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019 là 9,71 tỷ USD (tổng thu hút đầu tư năm 2019 là 19,42 tỷ USD). Đối với các đặc khu kinh tế trên cả nước, từ đầu năm 2020 đã có 38 công ty đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 79 triệu USD và ước tính tổng giá trị đầu tư đạt 118 triệu USD.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sonsay Siphandone cho biết thêm, để thúc đẩy việc thu hút, khuyến khích đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài có thể đạt được mục tiêu đề ra Lào cần tập trung vào một số công việc, trước tiên là tiếp tục điều chỉnh các bước và quy định trong việc thành lập và tiến hành kinh doanh theo 10 tiêu chí của Chỉ thị 02/TTg một cách rõ ràng, cụ thể đặc biệt là các tiêu chí còn vướng mắc và tiếp tục điều chỉnh việc phối hợp một cửa, dịch vụ cấp phép đầu tư và cấp phép kinh doanh trong các lĩnh vực trên cả nước đối với Chỉ thị 03/TTg một cách nhanh chóng.

Khẩn trương nghiên cứu các chính sách giảm bớt thuế của lĩnh vực khuyến khích đầu tư như lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đặc biệt vào việc khuyến khích sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) đã có thị trường sẵn và có thế mạnh trong mở rộng thị trường; lĩnh vực dịch vụ (du lịch, vận tải, kinh doanh gắn liền với việc tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch và kinh doanh gắn liền với việc tuyên truyền thu hút khách du lịch); lĩnh vực công nghiệp chế biến vừa và nhỏ.

Thúc đẩy khuyến khích đầu tư trong các đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, tập trung khẩn trương nghiên cứu chính sách giảm thêm các loại thuế để thu hút đầu tư tư nhân vào các khu vực này và để bảo đảm tạo công ăn việc làm cho lao động Lào trở về từ nước ngoài, tập trung vào các khu kinh tế có thế mạnh như khu kinh tế tổng hợp Xaysettha, Savan-Xeno, cùng với đó là thúc đẩy việc phê duyệt đầu tư của các công ty theo kế hoạch đầu tư.

Thúc đẩy các ngành liên quan nghiên cứu chính sách giảm bớt thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, sản xuất để xuất khẩu cho phù hợp. Để tạo điều kiện thúc đẩy và tiếp tục làm cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp có thể trở lại hoạt động bình thường, có hoạt động thuê nhân công đi kèm chính sách thuế hấp dẫn như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp mở rộng sản xuất hoặc tăng thêm vốn đầu tư.

Trong bối cảnh nền kinh tế Lào chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, nhiều khả năng không đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, dự trữ ngoại tệ thấp, đồng kíp Lào liên tục mất giá so với USD, các chính sách thúc đẩy, khuyến khích đầu tư là một hướng đi nhằm giúp Lào từng bước khôi phục nền kinh tế trong giai đoạn sáu tháng cuối năm 2020.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)