Lào công bố kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX

Thứ Sáu, 05-03-2021, 16:28
TS Somphu Duongsavan khẳng định, bầu cử Quốc hội Lào khóa IX và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II đã thành công tốt đẹp.

Ngày 5-3, tại hội trường Quốc hội Lào, Thủ đô Vientiane, Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào họp báo công bố kết quả bầu cử Quốc hội Lào khóa IX và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II. Thay mặt Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào, TS Somphu Duongsavan, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử quốc gia Lào cho biết, bầu cử Quốc hội Lào khóa IX và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II đã thành công tốt đẹp.

TS Somphu Duongsavan cho biết, bầu cử Quốc hội Lào khóa IX và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II đã diễn ra từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 21-2 tại 18 đơn vị bầu cử trên cả nước Lào, có 3.973.017 cử tri trong tổng 4.053.151 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 7.217 địa điểm bỏ phiếu, chiếm 98,02%; có 40 địa điểm bỏ phiếu ở nước ngoài với sự tham gia của 13.283 cử tri (5.243 nữ) trong tổng số 13.404 cử tri ở nước ngoài, chiếm 99% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, đã bầu ra 164 đại biểu Quốc hội Lào khóa IX (36 đại biểu nữ, chiếm 21,95%) trong tổng số 224 người ứng cử và được đề cử, trong đó số đại biểu ứng cử và được đề cử ở cấp T.Ư là 64 đại biểu (11 nữ), số đại biểu ứng cử và được đề cử ở cấp địa phương là 100 đại biểu (25 nữ). Về độ tuổi của đại biểu Quốc hội Lào khóa IX, có 19 đại biểu có độ tuổi từ 45 tuổi trở xuống (bảy nữ); 75 đại biểu có độ tuổi từ 46 đến 55 tuổi (22 nữ); 59 đại biểu có độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi (sáu nữ); 11 đại biểu có độ tuổi từ 61 tuổi trở lên (một nữ) 

Về bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, TS Somphu Duongsavan cho biết, kết quả đã bầu ra 492 đại biểu (150 nữ, chiếm 30,48%) trong tổng số 788 người ứng cử và được đề cử. Trong số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II lần này có 174 đại biểu (55 nữ) là người ứng cử và được đề cử từ các cơ quan cấp tỉnh; 307 đại biểu (92 nữ) là người ứng cử và được đề cử từ cấp huyện; 11 đại biểu (ba nữ) là người ứng cử từ các doanh nghiệp tư nhân.

Lào công bố kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX -0
 Đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông Lào và quốc tế tham dự đưa tin buổi họp báo ngày 5-3.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, TS Somphu Duongsavan cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức đồng lòng của toàn thể người dân Lào, 98,02% cử tri trên cả nước đã phát huy tinh thần tự giác, sử dụng quyền, nghĩa vụ công dân tiến hành bầu cử để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội Lào khóa IX và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II.

So với cuộc bầu cử khóa trước, các đại biểu Quốc hội Lào khóa IX đã được trẻ hóa hơn về độ tuổi khi có 19 đại biểu có độ tuổi từ 45 tuổi trở xuống (Quốc hội Lào khóa VIII có 11 đại biểu); trình độ học vấn của đại biểu Quốc hội Lào khóa IX cũng được nâng lên khi có 77 đại biểu có trình độ học vấn thạc sĩ (Quốc hội Lào khóa VIII có 48 đại biểu) và 31 đại biểu có trình độ học vấn tiến sĩ (Quốc hội Lào khóa VIII có 26 đại biểu).

Bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II đã bầu ra được những đại biểu ưu tú, có trình độ đại diện cho người dân thể hiện tiếng nói trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào