I-ta-li-a xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 12-09-2018, 03:29

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được nhà xuất bản Anteo Edizioni (I-ta-li-a) phối hợp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Tu-rin X.Xca-li-ốt-ti, cùng Hội Hữu nghị I-ta-li-a - Việt Nam dịch và phát hành rộng rãi tại I-ta-li-a.

Theo TTXVN, trong phần lời tựa, bà Xca-li-ốt-ti, người đảm nhận công việc biên tập tiếng I-ta-li-a, nhận định “Đường Kách mệnh” đóng một vai trò nền tảng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt Nam và có giá trị rất lớn cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Việc phát hành tác phẩm “Đường Kách mệnh” bằng tiếng I-ta-li-a giúp người dân I-ta-li-a hiểu hơn về đất nước và lịch sử Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị I-ta-li-a - Việt Nam Ph.Co nhấn mạnh, tác phẩm “Đường Kách mệnh” được viết bằng ngôn ngữ rất súc tích, ngắn gọn và dễ hiểu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm căn bản cho công cuộc biến đổi xã hội, đó là tính quần chúng, sự đoàn kết hành động và ý thức tập thể. Giám đốc nhà xuất bản Anteo Edizioni X.Bô-ni-lau-ri nhấn mạnh, “Đường Kách mệnh” là một tác phẩm quý, xét trên quan điểm lịch sử và văn hóa, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm rộng rãi của công chúng I-ta-li-a. Thời gian tới, Anteo Edizioni tiếp tục cho ra đời nhiều ấn phẩm khác nhằm giới thiệu, quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp đến với bạn đọc I-ta-li-a.