Hợp tác Việt Nam - các nước

Thứ Tư, 22-01-2020, 03:14

Ngày 21-1, Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết khuyến nghị EP phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (EVIPA).

EVFTA và EVIPA nhận được sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ thuộc INTA, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của các nghị sĩ và các thành viên EU đối với các hiệp định, vị thế quốc tế của Việt Nam và quan hệ Ðối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - EU.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đe dọa sự phát triển ổn định của kinh tế thế giới và các khu vực, EVFTA và EVIPA là thông điệp cụ thể của Việt Nam và EU ủng hộ và thúc đẩy tự do hóa thương mại dựa trên luật lệ, bình đẳng, cùng có lợi. Thông qua các hiệp định, Việt Nam có cơ hội tận dụng các cam kết về tiếp cận thị trường hàng hóa, dịch vụ và đầu tư và phát triển bền vững để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, đa dạng hóa thị trường, đối tác và đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Các hiệp định cũng góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác giữa EU và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các nước ASEAN.

Với sự ủng hộ của INTA, hồ sơ phê chuẩn EVFTA và EVIPA sớm được trình EP xem xét phê chuẩn trong thời gian tới.

* Ngày 21-1, tại thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a, diễn ra cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng điều hành Viện Hòa bình và hòa giải ASEAN (ASEAN-IPR). Ðây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng điều hành ASEAN-IPR trong năm 2020 Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Ðại sứ Trần Ðức Bình, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch Hội đồng điều hành ASEAN-IPR chủ trì cuộc họp.

Ðại sứ Trần Ðức Bình cho biết, một trong những ưu tiên của Việt Nam là thúc đẩy các chương trình, hoạt động về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN. Cuộc họp thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác năm 2020 của ASEAN-IPR; ghi nhận báo cáo tài chính năm 2019 và đề xuất ngân sách hoạt động cho năm 2020; xem xét một số đề xuất dự án, hoạt động của ASEAN-IPR, như nâng cao năng lực về hòa bình và hòa giải, nghiên cứu hỗ trợ phụ nữ, hòa bình và an ninh tại ASEAN…