Hoan nghênh chiến thắng của cánh tả Bô-li-vi-a

Thứ Tư, 21-10-2020, 03:12

Như Báo Nhân Dân đưa tin, sau khi có kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ở Bô-li-vi-a, ngày 19-10, ứng cử viên tổng thống theo đường lối trung hữu, cựu Tổng thống C.Mê-xa đã thừa nhận chiến thắng của đối thủ, ứng cử viên cánh tả L.A-xê, đại diện đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS). Ông Mê-xa nhấn mạnh, dù mới là kết quả sơ bộ, đây là chiến thắng rõ ràng và không thể đảo ngược của MAS, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với chính quyền mới.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ở Bô-li-vi-a hôm 18-10 cho thấy, ứng cử viên cánh tả L.A-xê được khoảng 52,4% số phiếu ủng hộ. Cựu Tổng thống C.Mê-xa về thứ hai, với 31,4% số phiếu bầu. Nếu kết quả này được xác nhận, ông A-xê là người chiến thắng ngay trong vòng 1.

* Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia Mỹ la-tinh, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và nhiều nước trong khu vực, như Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la, Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Mê-hi-cô, Pê-ru, Pa-ra-goay, U-ru-goay... đã gửi thông điệp chúc mừng tới MAS và ứng cử viên cánh tả L.A-xê. Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét hoan nghênh Bô-li-vi-a tổ chức tổng tuyển cử một cách hòa bình và có sự tham gia đông đảo của cử tri; kêu gọi các tổ chức chính trị và xã hội ở Bô-li-vi-a hợp tác để xử lý những thách thức hiện nay.

* Chính phủ Mỹ cũng thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên cánh tả Bô-li-vi-a L.A-xê. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Oa-sinh-tơn ủng hộ quyền của người dân Bô-li-vi-a lựa chọn chính phủ một cách tự do và công bằng và sẽ hợp tác Tổng thống được người dân Bô-li-vi-a lựa chọn.