Giao nhận bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia

Chủ Nhật, 02-08-2020, 03:03

Ngày 1-8, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam - Cam-pu-chia làm Trưởng đoàn và đoàn Cam-pu-chia, do Bộ trưởng Cấp cao phụ trách công tác biên giới Va Kim Hông, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc Cam-pu-chia - Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã gặp gỡ, trao đổi công việc và giao nhận bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1/25.000 giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia.

Hai bên đã tiến hành kiểm tra, rà soát và thống nhất toàn bộ 500 bộ bản đồ địa hình biên giới được đóng tập, gồm 250 bộ tiếng Việt - Khmer và 250 bộ tiếng Khmer - Việt có đầy đủ chữ ký của các cấp có thẩm quyền của hai nước và được phía Việt Nam đóng tập chắc chắn, đúng quy cách kỹ thuật. Trên cơ sở trao đổi và thống nhất, phía Việt Nam trao cho phía Cam-pu-chia 250 bộ bản đồ gốc và giữ 250 bộ.

Bộ bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia tỷ lệ 1/25.000 thể hiện đầy đủ thành quả phân giới, cắm mốc (khoảng 84%) và là phụ lục không thể tách rời của Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia được hai nước ký ngày 5-10-2019, cùng với Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005. Việc hai bên hoàn thành công tác giao nhận bộ bản đồ địa hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia là cơ sở quan trọng giúp thúc đẩy tổ chức lễ trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, Hiệp ước bổ sung năm 2005 và để Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia có hiệu lực.

* Tại cuộc họp, hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc của hai nước đã đánh giá, kiểm điểm các công việc liên quan biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia từ sau khi hai bên ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới, cắm mốc trên thực địa. Để phục vụ công tác quản lý biên giới, hai bên nhất trí, cho đến khi hai văn kiện pháp lý có hiệu lực, hai bên tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương phối hợp quản lý tốt biên giới theo các quy định, thỏa thuận liên quan, nhằm duy trì biên giới ổn định giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sớm thông báo cho nhau qua đường ngoại giao về thời gian tổ chức lễ trao đổi các văn kiện phê chuẩn, ngay sau khi chính phủ hai nước ngừng thực hiện các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19.

Hai Chủ tịch chứng kiến lễ ký biên bản giao nhận bộ bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia tỷ lệ 1/25.000.