Điện mừng

Thứ Năm, 21-11-2019, 10:57

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17-11-1954 - 17-11-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Mông Cổ Khan-thơ-ma Bát-thô-lắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi điện mừng với Thủ tướng Mông Cổ Ô-khơ-na Khu-rên-xu-khơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gom-bo-chao Dan-đăng-sa-tha-rơ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Đam-đi-ni Sóc-ba-tha-rơ.