[Infographic] Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á

Chủ Nhật, 18-10-2020 07:49

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng. Quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. 

nd_1710.jpg -0
 

* Các thông tin trong Infographic do Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp.

HOÀNG HÀ - ĐỨC DUY