Xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Ba, 29-09-2020, 14:59
Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, xác định mục tiêu trong 5 năm tới (2020 - 2025): "Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL); về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ÐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc".

Từ ngày 23-9 đến 25-9-2020, Ðảng bộ TP Cần Thơ long trọng tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Ðại hội đã thành công tốt đẹp.

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Ðại hội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, tham dự.

Ðạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu ý kiến khai mạc tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết: Ðại hội lần này có 347 đại biểu chính thức được bầu ra từ đại hội đảng bộ các cấp, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của hơn 52.800 đảng viên của Ðảng bộ TP Cần Thơ.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14 là một đại hội hành động. Ðại hội có trách nhiệm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2020), tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhận rõ thời cơ và thách thức, với ý chí tiến công, định ra phương hướng đến năm 2030, chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2025; bầu ra Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa 14 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và bầu Ðoàn đại biểu đại diện Ðảng bộ thành phố đi dự Ðại hội XIII của Ðảng.

Với phương châm "Ðoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển", các đại biểu tham dự đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ, giai đoạn 2020 - 2025.

Ðại hội đã thống nhất đánh giá: 5 năm qua, Ðảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng mục tiêu đề ra; môi trường đầu tư, sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện. Chú trọng thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá Nghị quyết Ðại hội đề ra và đạt được kết quả tích cực; trong đó, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị,… góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố đô thị loại I ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển, thể hiện được vai trò trung tâm vùng trên một số lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bản sắc văn hóa dân tộc và vùng ÐBSCL tiếp tục được phát huy, đời sống vật chất - tinh thần của người dân thành phố ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội đã thẳng thắn đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; chưa thật sự là trung tâm động lực của vùng ÐBSCL. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm, nhất là ngành công nghiệp; dịch vụ tuy có bước phát triển nhưng chưa tạo ra được sự đột phá và chưa thật sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành của vùng; nông nghiệp chưa thể hiện rõ vai trò đi đầu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại, đang là điểm nghẽn đối với phát triển của Cần Thơ và vai trò kết nối vùng; sự hợp tác, liên kết với các địa phương khác trong vùng còn mang tính đơn lẻ, chưa khai thác, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Công tác xây dựng Ðảng trên một số mặt còn những hạn chế. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có nơi chưa thật tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể có lúc, có nơi chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động có mặt chưa theo kịp tình hình mới.

Xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long -0
 Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðưa TP Cần Thơ thành đô thị văn minh hiện đại

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, xác định mục tiêu trong 5 năm tới (2020 - 2025) đó là: Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng ÐBSCL về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ÐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Ðể đạt được mục tiêu nêu trên trong nhiệm kỳ tới, đại hội cũng đã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu; bảy quan điểm, phương hướng phát triển; tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp và ba khâu đột phá.

Khâu đột phá thứ nhất: Ðổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Khâu đột phá thứ hai: Huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, logistics; phát triển thị trường tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Khâu đột phá thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; từng bước xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại (thành phố thông minh), tăng trưởng xanh.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tín nhiệm bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa mới bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí; bầu đồng chí Lê Quang Mạnh, giữ chức Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu và đồng chí Trần Việt Trường giữ chức Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Văn Thành, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðồng thời, đại hội bầu Ðoàn đại biểu Ðảng bộ thành phố dự Ðại hội XIII của Ðảng gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và một đồng chí đại biểu dự khuyết.

Với quyết tâm xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ÐBSCL, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của Ðảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội của Ðảng trong thời gian tới.

BÙI QUỐC DŨNG