Xây dựng quận Cái Răng thành đô thị văn minh, hiện đại

Thứ Hai, 06-07-2020, 20:42
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 6-7, Đại hội đại biểu đảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ cùng các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Cái Răng lãnh đạo hệ thống chính trị, nhân dân thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu của Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ quận  nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt.

Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận bình quân đạt khoảng 19%/năm; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 141,5% so với nghị quyết đề ra; Đầu tư hơn 436 tỷ đồng thực hiện nhiều công trình phát triển du lịch; Thực hiện tốt Ðề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng; văn hóa, xã hội có bước phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ quận Cái Răng tập trung huy động nhiều nguồn lực xây dựng quận Cái Răng thành đô thị văn minh, hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp đô thị; Đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông đường bộ và tận dụng ưu thế có cảng biển tại địa phương cùng hệ thống giao thông đường thủy để đáp ứng yêu cầu phát triển và liên kết với các địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đô thị bền vững... nhằm đạt mục tiêu đề ra.
 

THANH TÂM