Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

Thứ Tư, 14-10-2020, 19:16
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: VSS).

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V (2020-2025). 

Tham dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an; Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cùng đại diện một số bộ, ban ngành.

Công tác thi đua đạt kết quả thực chất

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhiệt liệt chào mừng hơn 400 đại biểu là Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Chiến sĩ Thi đua ngành BHXH, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đại diện cho hơn 1.400 tập thể và gần 20.000 cán bộ viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Quán triệt sâu sẳc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua",  năm năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả và nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng... Việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu thi đua bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành đã tạo cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành một khí thế mới ngày càng đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả tạo chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và trong công tác khen thưởng... Hằng năm, BHXH Việt Nam đều thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước. 

Theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp hằng năm đều tăng vượt so số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2015, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 70,2 triệu người. Đến năm 2019, đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 85,9 triệu người, tăng 15,7 triệu người so với năm 2015. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 574.000 người, tăng gấp hai lần giai đoạn 10 năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2015 chiếm 76,5% dân số, đến năm 2019 chiếm 90 % vượt 1,9% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao...

Bên đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt nhiều bước tiến quan trọng, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT giảm đáng kể so với trước kia. nhiều TTHC đã rút ngắn thời gian giải quyết…

Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp -0
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể (Ảnh: VSS).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong 25 năm qua, ngành BHXH đã đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Thống nhất với tám nhiệm vụ và bốn giải pháp đã nêu trong báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị ngành BHXH tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT để thực sự là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu phát triển BHXH, BHYT toàn dân, các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao. Trong đó, xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển BHYT để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và các chủ thể tham gia; phát triển ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. 

Riêng về công tác thi đua khen thưởng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chủng noi theo. Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện đúng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay… để bồi dưỡng và nhân rộng ra toàn ngành và xã hội.

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại

Nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hằng năm và giai đoạn 2020 - 2025, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân. 

Tập trung vào những nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị khóa XI, khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm và tiềm năng sáng tạo, thế mạnh của tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống, tạo thành cao trào hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu định lượng cụ thể, nội dung thiết thực để sớm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ của ngành.

Cụ thể, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23-5-2018 về cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Triển khai đạt 100 % thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

NHẬT ANH