Đồng chí Trần Thanh Cần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ:

Xây dựng đảng, chính quyền phục vụ nhân dân

Thứ Ba, 19-01-2016, 22:07

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, việc phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền gần dân, phục vụ dân trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả như thế nào?

Đồng chí Trần Thanh Cần: Thời gian qua, các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đã thực hiện công khai, dân chủ trong các hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo việc đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân đối với những vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến nhiều người. Thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp như: cán bộ, đảng viên đối thoại trực tiếp với người dân, diễn đàn công an xã, phường lắng nghe ý kiến nhân dân, chính quyền các cấp đối thoại giải quyết việc bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đối thoại giải quyết khiếu nại tố cáo… đã thật sự tăng cường dân chủ, người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền.

Nhờ mở rộng và phát huy dân chủ, người dân đã tham gia tốt hơn vào công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, khắc phục biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ trong xây dựng chính quyền đã khơi dậy nội lực, sức đóng góp của cải, trí tuệ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền…

Tuy nhiên, việc phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền gần dân trên địa bàn cũng còn nhiều bất cập. Một số nơi chưa chú trọng phát huy quyền dân chủ trực tiếp, thiếu công khai minh bạch, gây nên bức xúc của người dân. Một số dự án đầu tư xây dựng (có thu hồi đất) thiếu sự kiểm tra, giám sát của người dân từ đầu, dẫn đến tiêu cực, lãng phí gây nên bức xúc; chúng ta lại chưa có quy định xử lý đối với các hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, vi phạm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

PV: Thưa đồng chí, vậy thời gian tới, TP Cần Thơ triển khai những biện pháp gì để tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân?

Đồng chí Trần Thanh Cần: Để xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, Thành ủy Cần Thơ xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đức, có tài, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải có trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch mọi hoạt động của tổ chức mình để người dân giám sát, kiểm tra; gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đảng, chính quyền các cấp, đoàn thể; đồng thời xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm dân chủ, quan liêu, xa dân, bè phái, lợi ích nhóm để tạo lòng tin trong dân. Chúng tôi cũng kiến nghị, Quốc hội nâng Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở lên thành Luật để việc thực hiện dân chủ thành hệ thống đồng bộ, quy củ, với chế tài xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm dân chủ trong quá trình thực hiện…

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

THANH TÂM (Thực hiện)