Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại

Thứ Bảy, 26-09-2020, 12:11
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, sáng 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX; Nghị quyết Đại hội; thảo luận thống nhất Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020-2025; trong đó xác định: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

Đại hội đặt mục tiêu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130-136 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Bắc Ninh có 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất hai huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trường; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tạo đột phá phát triển thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, tỉnh tập trung quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; tại hội nghị đã bầu chín người, còn hai người sẽ bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX là đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và đồng  Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

 

THÁI SƠN