Xã Mường Lồng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII

Thứ Ba, 24-03-2020, 14:32

NDĐT - Trong hai ngày 23 và 24-3, Đảng bộ xã Mường Lồng, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Tới dự có 155 đại biểu đại diện cho 296 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đã tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015–2020 vừa qua.

Xã Mường Lồng thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, đồng bào H’Mông chiếm 100%. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chăn nuôi, trồng trọt sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao; phát triển những mô hình kinh tế có thế mạnh của địa phương, tuy nhiên kết quả đạt được chưa nhiều. Điểm mạnh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập và triển khai thực hiện được nhiều nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn; xóa tình trạng trắng đảng viên ở các xóm, bản, nhiều năm không có khiếu kiện vượt cấp.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường, giữ vững. Đảng bộ xã quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Đánh giá một cách toàn diện nguyên nhân chủ quan và khách quan, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 1,92%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025, đạt 20 đến 22 triệu đồng/người/năm; hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn hành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Lống, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 14 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh lãnh đạo và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

ĐÔNG HÀ – THÀNH CHÂU