Vườn ươm sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân

Chủ Nhật, 24-05-2020, 03:35
Nhóm tác giả sáng kiến “Thiết bị cảm biến mực nước trong hạ thủy đốt cầu PMP” (Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh) giới thiệu công trình.

Với tinh thần “Tiến quân vào khoa học công nghệ”, phong trào “Sáng tạo trẻ” nói chung và các hoạt động của Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội nhiều năm nay liên tục phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện, mang lại những công trình thiết thực, đạt hiệu quả cao.

Năm 2000, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” được chính thức khởi động trong toàn quân với nhiều khó khăn như: cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; một số lĩnh vực chưa có đề tài tham gia; kinh phí bảo đảm cho hoạt động của giải thưởng còn eo hẹp; việc phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng các cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức... Xác định rõ những thách thức nêu trên, Hội đồng Giải thưởng và các cấp trong toàn quân đã từng bước khắc phục trở ngại bằng cách khơi dậy, phát huy, cải thiện đồng bộ ba yếu tố: năng lực, động lực và môi trường nghiên cứu. Qua đây, nhiều công trình, sáng kiến sáng tạo đã lần lượt ra đời, chinh phục những đỉnh cao mới trong khoa học - công nghệ. Từ đó, nêu cao lòng nhiệt huyết, sự hăng say nghiên cứu khoa học, tinh thần thi đua sôi nổi của tuổi trẻ các quân khu, quân, binh chủng cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Theo thống kê của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm qua, đã có hơn 4.900 công trình, sáng kiến của hơn 8.700 tác giả, nhóm tác giả từ 467 lượt đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tham gia, với tỷ lệ đoạt giải trung bình lên tới 55%. Nếu so sánh với giải thưởng năm đầu tiên, số lượng các công trình, sáng kiến tham gia đã tăng hơn mười lần, cụ thể là từ 51 lên 535 công trình, sáng kiến. Các lĩnh vực nghiên cứu của giải thưởng cũng đã tăng hơn ba lần, đối tượng tham dự cũng được mở rộng về cả lĩnh vực nghiên cứu và loại hình đơn vị tham gia. Ngoài ra, chất lượng các công trình, sáng kiến cũng ngày càng được cải thiện, có nội dung nghiên cứu gắn chặt với nhiệm vụ của đơn vị, với khả năng phát triển và tính ứng dụng cao, nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hiệu quả kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, hằng năm, có hàng nghìn công trình, sáng kiến được đưa vào triển khai, góp phần tiết kiệm, làm lợi cho các đơn vị hàng trăm tỷ đồng.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ lên nhiều mặt đời sống, việc phát huy vai trò và sức sáng tạo của thanh niên nói chung và tuổi trẻ toàn quân nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội kịp thời nắm bắt, đón đầu những xu hướng nêu trên, cấp ủy đảng, chính ủy, người chỉ huy cơ quan chính trị các cấp không những cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn thanh niên các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nội dung phong trào thi đua, xây dựng chương trình hành động sát tình hình, đặc điểm nhiệm vụ..., mà còn phải không ngừng khuyến khích, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Song song với đó, tổ chức đoàn thanh niên các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia giải thưởng, coi đây là “vườn ươm khoa học” lành mạnh, bổ ích, nơi sản sinh những sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước. Cụ thể, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình “Tổ, đội, câu lạc bộ khoa học trẻ”; phấn đấu có từ 70% số đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy T.Ư thành lập, duy trì hiệu quả “Quỹ khuyến khích, phát triển tài năng trẻ”; giữ vững các tỷ lệ như: 100% số tổ chức cơ sở đoàn trong toàn quân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, 50% số sản phẩm sáng tạo đạt chất lượng tốt, 20% số công trình, sáng kiến có hàm lượng kỹ thuật cao, có giá trị trong hoạt động quân sự, sản xuất và kinh doanh...

Các cấp tổ chức đoàn thanh niên trong toàn quân có thể vận dụng sáng tạo trong đẩy mạnh những hình thức “đỡ đầu”, hỗ trợ từ những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đưa sáng kiến, công trình vào thực tiễn, cũng như đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động của phong trào. Từ thực tiễn đó, tiếp tục khẳng định sức sống của phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội; đưa ra được những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, khích lệ tác giả các sáng kiến, công trình; lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo, chinh phục đỉnh cao khoa học - công nghệ mới, giúp thanh niên quân đội tự tin, quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: LINH PHAN