Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn

Thứ Sáu, 11-10-2019, 10:44
Cán bộ Trung tâm hành chính công TP Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THANH HÀ

Qua ba năm thực hiện Ðề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm sự chồng chéo, giảm khâu trung gian, tăng cường hiệu lực quản lý.

Tất cả cơ quan hành chính cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp huyện được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Toàn tỉnh giảm ba chi cục; 58 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành, đơn vị thuộc sở; 10 phòng cấp huyện và sáu đơn vị sự nghiệp công lập…

Thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tăng cường rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ; sắp xếp các phòng, ban chuyên môn của đơn vị để hình thành các phòng đa chức năng, đa lĩnh vực. Tỉnh cũng tập trung triển khai nhiệm vụ sáp nhập các trung tâm; sắp xếp lại các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện tinh giản ít nhất 10% số biên chế so với năm 2015.

Bên cạnh đó, tỉnh dành chỉ tiêu công chức, viên chức phù hợp để thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về tỉnh làm việc; trong đó chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn như y tế, giáo dục, xây dựng, giao thông, kinh tế, tài nguyên và môi trường...

★ Vĩnh Long phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế

Chín tháng qua, kinh tế của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó, tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện gần 10.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 420 triệu USD; thu ngân sách nhà nước hơn 5.377 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 23.700 lao động…

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế năm 2019. Theo đó, tỉnh chú ý các chỉ tiêu có tiến độ thực hiện còn thấp như tăng trưởng GRDP, sản xuất nông - lâm - thủy sản, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, bảo đảm mục tiêu ổn định và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ sản xuất, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; từ đó mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ðối với xây dựng nông thôn mới, các địa phương chú trọng giữ vững chất lượng các tiêu chí ở những nơi đã đạt chuẩn và đẩy nhanh tiến độ ở các đơn vị đang triển khai.

PV và TTXVN