Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 24-09-2020, 03:48
Ngư dân xã Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) thu hoạch cá nuôi lồng bè trên biển. Ảnh: VINH TÂM

Thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp tỉnh Vĩnh Phúc coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng.

Năm 2020, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; những nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm như: Công tác cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đất đai; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng; công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy cấp dưới; quản lý và sử dụng đất đai; quản lý tôn giáo; công tác phòng, chống dịch Covid-19... Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức đại hội đối với toàn bộ 13 huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; thành lập 11 đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh thành lập các tổ công tác nắm chắc và nắm sát tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và những nội dung khác có liên quan đến việc tổ chức đại hội. Từ đó, các cấp ủy kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước đại hội, giúp cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới.

★ Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Kiên Giang tập trung ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là các dự án "Xây dựng mô hình phát triển bền vững nghề nuôi cá mú, cá bóp trong lồng bè trên vùng biển quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải", dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi sò huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu ven biển vùng U Minh Thượng", "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý thí điểm nuôi sò huyết ven biển tại hai huyện An Biên và An Minh"…

Từ kết quả nghiên cứu của dự án "Xây dựng mô hình phát triển bền vững nghề nuôi cá mú, cá bóp trong lồng bè trên vùng biển quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải", đơn vị chức năng của tỉnh đã triển khai mô hình quy mô 10 lồng mỗi loại trên vùng biển đảo Nam Du (Kiên Hải). Kết quả thu hoạch được hơn 12,5 tấn cá bóp và hơn 2,6 tấn cá mú mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Với kết quả nghiên cứu của dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi sò huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu ven biển vùng U Minh Thượng", ngành chức năng của tỉnh đã chuyển giao thành công hai quy trình ương nuôi sò huyết bãi triều và ương sò huyết dưới tán rừng. Tỉnh triển khai xây dựng hai mô hình nuôi sò huyết dưới bãi bồi và nuôi sò huyết dưới tán rừng quy mô 30 ha/mô hình trong điều kiện chịu sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Các chương trình, đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

PV và TTXVN