Về kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung tố cáo liên quan Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Thứ Năm, 18-07-2019, 11:08

Vừa qua Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 3118/BNV-TT ngày 11-7-2019 của Bộ Nội vụ về việc thông báo kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung tố cáo liên quan Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Hội CSTCQT1972).

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 3-7-2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ có văn bản thông báo cho Báo Nhân Dân về kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung tố cáo liên quan Hội CSTCQT1972. Trước đó, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng có thư gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kèm bài báo “Cần xử lý nghiêm sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972” đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 11-6-2019 phản ánh một số nội dung liên quan tổ chức và hoạt động của Hội CSTCQT1972.

Trong công văn gửi Báo Nhân Dân, Bộ Nội vụ cho biết: Ngày 7-4-2015, Hội CSTCQT1972 đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về kết quả hoạt động của Hội. Ngày 17-4-2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 139/TB-VPCP có nội dung: “Hội tuy mới thành lập và hoạt động gần một năm nhưng đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: thông tin, tìm kiếm và cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ...”. Sau đó, ông Trần Ngọc Long thay mặt Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 48 - Thạch Hãn (Ban LLCCBTĐ48) có đơn gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tố cáo việc Hội CSTCQT1972 báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung nêu trên là không có thật.

Ngày 31-8-2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6862/VPCP-V.III gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ - TB và XH) đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 27-10-2015, Bộ LĐ - TB và XH có Công văn số 4341/LĐTBXH-NCC gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị chuyển kiến nghị của Ban LLCCBTĐ48 đến Bộ Quốc phòng để giải quyết. Ngày 16-12-2015, Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, có Công văn số 3521/CS-TBLS gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dung: “… báo cáo của Hội CSTCQT1972, từ năm 2014 đến nay cung cấp thông tin và cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ là không chính xác và không có cơ sở”.

Ngày 28-12-2015, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10847/VPCP-V.III gửi Ban LLCCBTĐ48 kèm theo Công văn số 3521/CS-TBLS của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 8-1-2016, ông Trần Ngọc Long tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nêu việc Hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung nêu trên là không có thật, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ thực hiện đúng Luật Tố cáo về việc Hội CSTCQT1972 đã báo cáo lừa dối Thủ tướng về chi tiết: “tìm kiếm, cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ”. Sau đó, ngày 21-1-2016, Văn phòng Chính phủ có công văn chuyển đơn của ông Trần Ngọc Long đến Bộ Quốc phòng. Tiếp đó, ngày 4-5-2016, Bộ Quốc phòng có Công văn số 3866/BQP-TTr gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ kiểm tra, chỉ đạo Hội CSTCQT1972 toàn quốc chấp hành nghiêm túc Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tư số 214/2013/TT-BQP về hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra, rà soát điều kiện thành lập hội và chỉ đạo hoạt động của hội theo đúng quy định. Tiếp nhận nội dung này, Văn phòng Chính phủ đã chuyển kiến nghị của Bộ Quốc phòng để Bộ Nội vụ giải quyết.

Trong công văn gửi Báo Nhân Dân, Bộ Nội vụ cho biết: Ngày 30-5-2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 2448/BNV-TCPCP gửi Hội CSTCQT1972 yêu cầu Hội hoạt động tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội. Thời gian sau đó (ngày 19-9-2016), Bộ Nội vụ tổ chức buổi làm việc với ông Trần Ngọc Long, đại diện Hội CSTCQT1972, đại diện một số cơ quan có liên quan của tỉnh Quảng Trị và Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TB và XH.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp và căn cứ các quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản gửi Hội CSTCQT1972, trong đó nêu rõ: Hội CSTCQT1972 báo cáo Thủ tướng, cung cấp thông tin, tìm kiếm và cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ trong gần một năm sau khi thành lập là chưa chính xác (thời gian và số liệu). Đề nghị Hội và Ban lãnh đạo Hội kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc để Hội hoạt động đúng quy định…; Hội phải có văn bản báo cáo Thủ tướng để đính chính những nội dung báo cáo chưa đúng. Việc Hội tham gia cung cấp thông tin, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ thực hiện theo đúng quy định Điều lệ; khi Hội tham gia cung cấp thông tin, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ cần báo cáo, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TB và XH theo quy định.

Ngày 16-11-2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TB và XH và các cơ quan liên quan rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo; tổ chức đối thoại với ông Trần Ngọc Long; ban hành kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm vụ việc. Thực hiện chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TB và XH đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở LĐ - TB và XH, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Hội CSTCQT1972 và một số hội viên tại Hà Nội, Hưng Yên; làm việc với ông Trần Ngọc Long và một số hội viên đại diện Ban LLCCBTĐ48. Đồng thời có văn bản đề nghị Sở LĐ - TB và XH và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị xác minh danh sách 438 hài cốt liệt sĩ do Hội CSTCQT1972 cung cấp. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập, Bộ Nội vụ cho biết: Ngày 16-10-2018, Bộ trưởng Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với ông Trần Ngọc Long. Căn cứ kết quả rà soát, xác minh, kết quả buổi đối thoại và ý kiến tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TB và XH, ngày 24-12-2018, Bộ Nội vụ có Văn bản số 6249/BC-BNV báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả việc xác minh, rà soát.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, ngày 18-1-2019, Bộ Nội vụ tiếp tục nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ có văn bản thông báo kết quả xác minh, rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo của ông Trần Ngọc Long đối với Hội CSTCQT1972. Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 663/TB-BNV ngày 12-2-2019 về kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo và đã gửi cho ông Trần Ngọc Long. Tuy nhiên, Ban LLCCBTĐ48 sau đó lại có văn bản hỏi Thông báo số 663 của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra, xác minh rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo đã là văn bản kết luận giải quyết tố cáo cuối cùng hay chưa? Trả lời nội dung này, ngày 18-3-2019, Thanh tra Bộ Nội vụ trả lời Ban LLCCBTĐ48: Việc Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 663 là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thông báo số 663 của Bộ Nội vụ là văn bản cuối cùng về kết quả kiểm tra, xác minh rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo đối với Hội CSTCQT1972...

Trong nội dung công văn gửi Báo Nhân Dân mới đây, Bộ Nội vụ cho biết: Hội CSTCQT1972 vừa qua đã có hồ sơ báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II, tuy nhiên Hội chưa thực hiện đúng theo Thông báo số 663. Do đó, ngày 28-6-2019, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2887/BNV-TCPCP trả lại hồ sơ để yêu cầu Hội thực hiện nghiêm túc Thông báo số 663; với tinh thần sau khi Hội đã thực hiện việc kiểm điểm theo yêu cầu và hoàn thiện đủ hồ sơ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TB và XH và UBND tỉnh Quảng Trị xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, các cựu chiến binh Trung đoàn 48 Thạch Hãn và đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã hội tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý sai phạm trong tổ chức, hoạt động của Hội CSTCQT1972. Dư luận cho rằng, đối với Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, tố cáo. Trong đó, có việc ban hành kết luận nội dung rõ ràng, cụ thể đối với các nội dung tố cáo, từ đó giải quyết dứt điểm vụ việc, trong đó cần chỉ rõ những sai phạm, khuyết điểm, dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa tổ chức Hội để trục lợi trái với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân liên quan nếu có.

Báo Nhân Dân tiếp tục theo dõi, sớm thông tin chung quanh những vấn đề nêu trên đang được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Cần xử lý nghiêm sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO NHÂN DÂN