Văn phòng Chính phủ có thêm nữ Phó Chủ nhiệm

Thứ Tư, 17-07-2019, 19:01
Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

NDĐT - Ngày 17-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 889/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Mai Thị Thu Vân giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19-6-2015 và ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 10056-CV/VPTW ngày 16-7-2019; xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17-7-2019.

Trong quá trình công tác, đồng chí Mai Thị Thu Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Mai Thị Thu Vân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam.

NGUYÊN MINH