Tuyên Quang: Đại hội Đảng bộ huyện Lâm BÌnh bầu trực tiếp Bí thư

Thứ Năm, 06-08-2020, 17:01
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu dự Đại hội. 

Ngày 6-8, Đảng bộ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có 165 đại biểu chính thức đại diện cho 2.815 đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở duy nhất của tỉnh Tuyên Quang được chọn bầu thí điểm Bí thư tại đại hội.

Vượt qua những khó khăn của huyện vùng cao, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: hoàn thành 16/16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I đề ra. Huyện đã  xây dựng hơn 120 công trình, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở trung tâm huyện và các xã; 100% đường giao thông đến trung tâm xã và 97,2% đường đến trung tâm thôn được cứng hóa; 100% trạm y tế xã được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia, 100% xã, thôn bản có nhà văn hóa; 100% thôn bản trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia; huyện đã hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 79%. Trong nhiệm kỳ, đã có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ, Lâm Bình kết nạp 530 đảng viên mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lâm Bình xác định hai khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025; Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững... phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 330 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 337 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 5,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó duy trì ba xã đạt chuẩn, có thêm ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nhân sự, 100% đại biểu đã bầu trực tiếp Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy Lâm Bình nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

HẢI CHUNG