Trình quốc thư

Thứ Bảy, 23-01-2021, 01:15

Sáng 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận Quốc thư của các Đại sứ nhận công tác tại Việt Nam: Đại sứ Tây Ban Nha M.Di-men-nét, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo I-ran A.Na-gia-ri, Đại sứ Phi-li-pin M.Môn-ti-lê-grê.

Ngay sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ.