Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 01-04-2021, 16:05
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV

Chiều 1-4, thực hiện chương trình kỳ họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Theo chương trình làm việc, sáng mai, ngày 2-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo các đại biểu tổng hợp kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, thông tin tại họp báo về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ngày 23-4, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành bầu đương kim Thủ tướng giữ chức vụ Chủ tịch nước.  

Để thực hiện quy trình bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước theo trình tự, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo.

NHÓM PHÓNG VIÊN