Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37

Thứ Sáu, 11-10-2019, 14:20
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ hoàn thiện một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành phối hợp các ủy ban của Quốc hội và các bên liên quan hoàn thiện một số dự án luật, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám. Cụ thể: Bộ Tài chính về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Bộ Nội vụ về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Bộ Tư pháp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Bộ Tư pháp về thực tiễn thi hành Luật Giám định tư pháp; Bộ Công an về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chuẩn bị một số dự thảo, báo cáo về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025; quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019…

PV