Trân trọng những tấm lòng hướng về đại hội Đảng

Thứ Năm, 24-09-2020, 04:16
Các đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến của trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Tất cả ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp vào dự thảo văn kiện (DTVK) đại hội đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Phú Thọ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ với tinh thần cầu thị. 

Ðợt sinh hoạt chính trị rộng rãi

Mặc dù Ðại hội Ðảng bộ huyện miền núi Hạ Hòa đã kết thúc hơn một tháng nhưng không khí ngày hội dường như vẫn còn. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Thị Hằng cho hay: Qua nắm bắt dư luận cho thấy, nhân dân rất phấn khởi với kết quả đại hội đảng cấp cơ sở và Ðại hội Ðảng bộ huyện, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các DTVK. Việc lấy ý kiến được tổ chức ngay từ các chi bộ, lấy ý kiến nhiều lần. Huyện ủy coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để cấp ủy lắng nghe, tiếp thu sự góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ðể việc lấy ý kiến nhân dân thuận lợi, huyện Hạ Hòa sớm đăng DTVK đại hội đảng các cấp trên Cổng thông tin điện tử của huyện, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về đại hội. Theo tổng hợp ý kiến của Huyện ủy, hầu hết cán bộ, đảng viên nhất trí với dự thảo các văn kiện, đồng tình cao với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và củng cố toàn bộ hệ thống chính trị, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều đảng viên đóng góp những giải pháp có tính khả thi cao vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện, nhất là các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Ðồng thời, các ý kiến cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến cho huyện Hạ Hòa chậm phát triển, đến nay chưa có doanh nghiệp lớn hay khu, cụm công nghiệp, trong khi tiềm năng rất lớn. Ý kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan tỉnh cũng giúp Huyện ủy, Ðại hội Ðảng bộ huyện định hình rõ hơn phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Tại huyện Phù Ninh, việc lấy ý kiến vào DTVK cũng được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Ðây là huyện phát triển khá về công nghiệp của tỉnh Phú Thọ, với Công ty Giấy Bãi Bằng và ba khu, cụm công nghiệp cơ bản được lấp đầy. Hệ thống thiết bị của Ðài Phát thanh - Truyền hình huyện đã được đầu tư, nâng cấp, tuyên truyền hiệu quả về đại hội đảng các cấp. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Kim Thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn đều đăng tải DTVK. Tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, những đề xuất, kiến nghị đều được lãnh đạo huyện giải đáp ngay. Huyện đã nhận được nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khuyết điểm, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là vấn đề chi tiêu công, quản lý đất đai, môi trường, khai thác cát sỏi trên sông Lô và giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài. Các ý kiến của đảng viên và nhân dân được tiếp thu nghiêm túc, đưa vào văn kiện chính thức tại Ðại hội. Không khí trao đổi ý kiến tại Ðại hội Ðảng bộ huyện cũng như tại các hội nghị lấy ý kiến rất dân chủ, thẳng thắn.Từ những ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn chỉnh dự thảo, trình văn kiện có chất lượng ra Ðại hội Ðảng bộ huyện, đồng thời, tổ chức tốt việc lấy ý kiến vào DTVK của Trung ương và của tỉnh.

Ðể lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, Tỉnh ủy Phú Thọ giao các ban xây dựng Ðảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến, đồng thời gửi DTVK trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, xin ý kiến các cơ quan Trung ương trước khi hoàn thiện. Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các quyết định, hướng dẫn về cách thức tổ chức lấy ý kiến, phương pháp tổng hợp ý kiến. Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh đăng tải DTVK trên báo, bản tin sinh hoạt chi bộ, phát thanh trên đài, xây dựng chuyên mục ý kiến tâm huyết với đại hội đảng. Tất cả các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh tổ chức thảo luận về DTVK của Trung ương và địa phương. Các ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế đều được ghi chép và tổng hợp đầy đủ. Trên cơ sở chỉnh sửa văn kiện theo ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, đến nay DTVK trình Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đã hoàn thiện.

Mong muốn đóng góp trí tuệ xây dựng Ðảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Ðình Thi cho biết,Tỉnh ủy thành lập các tổ tổng hợp ý kiến đóng góp vào DTVK của Trung ương và văn kiện của tỉnh, bảo đảm cẩn trọng, không bỏ sót ý kiến nào, bởi đó là trí tuệ, tâm huyết, tấm lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Ðảng. Ðáng chú ý, nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, trí thức, văn nghệ sĩ gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản hoặc viết tay, sửa chữa từng câu, từng từ, đề xuất nhiều giải pháp có giá trị. Nhiều bản góp ý thể hiện trách nhiệm rất cao với Ðảng như ý kiến của ông Nguyễn Tiến Khôi, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Phú Thọ; nhà thơ Kim Dũng, Chi hội nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ; nhà báo Nguyễn Ðắc Sinh, nguyên Tổng Biên tập báo Phú Thọ…

Ðối với DTVK Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, đến nay có gần 13 nghìn lượt ý kiến đóng góp. Nhiều ý kiến đề xuất kiểm tra các doanh nghiệp không đủ năng lực, hoạt động kém hiệu quả, chiếm dụng diện tích đất lớn; tỉnh cần thu hồi đất của các dự án chậm đầu tư, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cần thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; củng cố hợp tác xã yếu kém. Trong phần phương hướng nhiệm kỳ tới, nhiều ý kiến đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mầm non, có chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ y tế huyện, xã, nhất là bác sĩ; sửa chữa, nâng cấp đường bê-tông vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý xe quá tải; xây dựng các khu xử lý rác thải; nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư…

Ðối với DTVK Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, có gần 43 nghìn lượt ý kiến tham gia góp ý, được phân loại, tổng hợp đầy đủ. Nhiều ý kiến đề nghị có cơ chế ngăn chặn lợi ích nhóm; thực hiện sâu rộng, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đánh giá thực chất, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở đó tinh giản bộ máy, tránh hoạt động hình thức.

Hiện nay việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân vào DTVK tiếp tục được thực hiện cho đến Ðại hội XIII của Ðảng. Ðông đảo đảng viên và nhân dân tỉnh Phú Thọ dành sự quan tâm đặc biệt đến đại hội đảng các cấp, mong muốn được đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG HÀ và NGỌC LONG