Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức T.Ư và Trưởng ban Dân vận T.Ư

Thứ Năm, 08-04-2021, 20:49
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Chiều 8-4, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Chính trị tổ chức công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về phân công Trưởng ban Tổ chức T.Ư và Trưởng ban Dân vận T.Ư. 

Tham dự có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội Chính T.Ư; Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra T.Ư; Lê Minh Hưng, Chánh Văn Phòng T.Ư Đảng và lãnh đạo các ban của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức T.Ư công bố các Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, đồng chí Trương Thị Mai được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức T.Ư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận T.Ư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Trưởng ban Tổ chức T.Ư và Trưởng ban Dân vận T.Ư -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định, tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Trương Thị Mai và Bùi Thị Minh Hoài.

167961278_464000428381302_895116-1617892439711.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng ban Dân vận Trung ương.  

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban của Đảng tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

Thay mặt các đồng chí được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Trương Thị Mai trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nhiệm kỳ qua luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát để công tác dân vận đạt những chuyển biến tích cực, góp phần tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

169118458_443538183398291_472980-1617892439893.jpg
 Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. 

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ rất vinh dự được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Đây là nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Đảng và nhân dân. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tổ chức đạt nhiều kết quả trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức, bộ máy, chất lượng cơ sở đảng và đảng viên; tinh giản biên chế; công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo… được đánh giá cao. Kết quả đó là nền tảng, kinh nghiệm quý đối với cá nhân đồng chí và Ban Tổ chức T.Ư.

Đồng chí hứa sẽ nghiêm túc kế thừa, phát huy những kết quả to lớn trong công tác tổ chức, cán bộ của Đảng nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII; nỗ lực phấn đấu không ngừng, cùng với Ban Tổ chức T.Ư thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Đồng chí cũng kính mong Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát để công tác tổ chức, cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung.
 

VĂN BẮC. Ảnh: ĐĂNG KHOA