Tìm giải pháp xây dựng thành phố văn hóa

Thứ Hai, 11-11-2019, 03:52

Ngày 10-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật thành phố tổ chức Hội nghị giao ban quý III- 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Theo báo cáo của Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, hội đồng tiếp tục triển khai thực hiện chín chương trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật với chất lượng hoạt động được nâng cao, góp phần định hướng về quan điểm, thị hiếu thẩm mỹ và cảm thụ văn học, nghệ thuật của giới làm nghề và công chúng. Hội đồng cũng đã tham mưu lãnh đạo thành phố trong việc chỉ đạo phát triển hoạt động về văn học, nghệ thuật; tổ chức hai lớp tập huấn chuyên đề lý luận phê bình văn học, nghệ thuật về đờn ca tài tử và điện ảnh trong thời kỳ hội nhập, tổ chức khảo sát về đời sống và điều kiện hoạt động nghề của văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020”…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức các hội thảo nhằm tìm ra giải pháp xây dựng thành phố văn hóa, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố, tạo động lực phát triển, cống hiến của văn nghệ sĩ. Hội đồng cần nghiên cứu và đề xuất kiến nghị với lãnh đạo thành phố để xây dựng đề án phát triển văn hóa thành phố trong 10 năm tới, chú ý đến việc hình thành sinh thái văn hóa của thành phố... từ đó rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các hội, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa…

PV