Tiếp tục xây dựng Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ

Thứ Tư, 13-01-2021, 15:04
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành NTM năm 2020.

Ngày 13-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 100% số xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn, trong đó có bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tất cả sáu huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2010-2020, tỉnh Hà Nam đã huy động đầu tư gần 31 nghìn tỷ đồng cho xây dựng các tiêu chí nông thôn mới từ xã đến huyện. Đến nay, 100% tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn và đường trục chính nội đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam được đầu tư làm mới, nâng cấp đồng bộ. 100% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn về chỉ tiêu trường THPT; đạt chuẩn về chỉ tiêu văn hóa và trung tâm y tế các huyện đều được công nhận là đơn vị sự nghiệp hạng III. 100% số huyện đạt chuẩn tiêu chí về y tế - văn hóa - giáo dục…

Về phát triển sản xuất nông nghiệp, tỉnh Hà Nam đã xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực lúa chất lượng cao với diện tích khoảng 27 nghìn ha; các vùng trồng cây ăn quả với diện tích hơn 5.000 ha. Hơn 160 mô hình sản xuất lúa, rau củ quả, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch... Tỉnh đã triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay đã công nhận 41 sản phẩm OCOP. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2020 tăng khoảng 3,7 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 10,68% năm 2010 xuống còn khoảng 1,84% năm 2020.

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất một huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu; 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 12-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 68 triệu đồng/người/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới còn dưới 0,5%. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo T.Ư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của  đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Đặc biệt là việc tái cấu trúc nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng NTM, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô.

Trong đó, tỉnh Hà Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung quan trọng: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của thị trường trong nước, quốc tế nhằm nâng cao quy mô, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với NTM. Đổi mới tổ chức sản xuất phát triển kinh tế hợp tác thu hút doanh nghiệp đầu tư để doanh nghiệp hợp tác xã trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp dịch vụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản theo các chuỗi giá trị, phát triển hệ thống hạ tầng, kết nối nông thôn với đô thị.

Đồng thời, tỉnh cần tập trung phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm nền tảng để hỗ trợ nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng NTM; cùng với đó tiếp tục phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là những dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Phó Thủ tướng gợi mở, Hà Nam có thể tập trung phát triển một số ngành dịch vụ như du lịch, thương mại, vận tải, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - thể thao… trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cần rà soát, cập nhật, bổ sung, lập mới các quy hoạch; tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại.

Tỉnh Hà Nam cần tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức xây dựng chính quyền phục vụ. Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tỉnh phát triển hệ thống y tế, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân; chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân không để xảy ra những điểm nóng, tạo môi trường chính trị xã hội ổn định để phát triển.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, chính quyền phục vụ nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Tỉnh Hà Nam cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực, huy động sự hưởng ứng và tham gia của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

ĐÀO PHƯƠNG