Tiếp tục hoàn thiện các văn kiện Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

Thứ Năm, 21-05-2020, 04:18

Ngày 20-5, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (mở rộng) để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghe sáu tờ trình về: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư khóa XII tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ðề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối khóa 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ðề cương báo cáo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ðảng ủy Khối khóa 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ðánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ðề án phân bổ đại biểu dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Ban Chấp hành giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện tiếp thu hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và xây dựng kế hoạch lấy ý kiến tại các đảng bộ trực thuộc; các nhà khoa học; cán bộ Ðảng ủy Khối qua các thời kỳ; ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội... tiếp tục hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp thu xây dựng các báo cáo chi tiết về kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối; về thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ðảng ủy Khối, trình Hội nghị Ban Chấp hành kỳ tới. Tiểu ban Nhân sự tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đại biểu dự hội nghị, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ Khối như đề xuất của Tiểu ban Nhân sự. Ban Chấp hành thống nhất đưa ra khỏi danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí; đã bỏ phiếu tín nhiệm 20 đồng chí để bổ sung vào danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu đạt cao. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và quyết định bổ sung theo thẩm quyền.

Ban Chấp hành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy trực thuộc và các đại biểu được tổng hợp bổ sung vào báo cáo và tiếp thu hoàn thiện các nội dung đề ra tại hội nghị. Những vấn đề ngoài thẩm quyền, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Ðồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, sau hội nghị này, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Ðại hội 13 của Ðảng bộ Khối, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

* Ngày 20-5, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện An Biên (Kiên Giang) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công. Ðây là đảng bộ cấp huyện được Tỉnh ủy Kiên Giang chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm chung đối với đảng bộ cấp trên cơ sở và thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững", Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện An Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các mục tiêu quan trọng. Ðó là, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. An Biên thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí, trong đó nữ có tỷ lệ 15%, cán bộ trẻ có tỷ lệ 10%, người dân tộc thiểu số có tỷ lệ 2,5%; đồng thời bầu trực tiếp chức danh bí thư huyện ủy.

* Trong hai ngày 19 và 20-5, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, các đại biểu tham dự Ðại hội Ðảng bộ TP Móng Cái đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ ủy viên là nữ đạt 32,6%, tỷ lệ cán bộ trẻ là 23,9%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 0,2%. Ðại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy.

Ðại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Móng Cái trong nhiệm kỳ tới. Các mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

PV