Tiếp khách

Thứ Bảy, 14-09-2019, 06:23

Sáng 13-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam tiếp đồng chí M.Phéc-nan-đét, Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Cu-ba.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba là một mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc, thủy chung và ngày càng được thắt chặt; Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh hùng. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước để các bạn Cu-ba có thêm nguồn thông tin tham khảo, thực hiện tốt những mục tiêu cải cách hiệu quả, nhanh chóng.

Bộ trưởng M.Phéc-nan-đét cho biết, tại cuộc làm việc giữa đoàn với lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, hai bên trao đổi các nội dung liên quan phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, quyền được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội, xóa đói, giảm nghèo… Cu-ba mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về lao động, việc làm, tiền lương, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hoàn thiện chính sách, xây dựng các mô hình về an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững. Bộ Lao động và An sinh xã hội Cu-ba quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Cu-ba trong giải quyết các vấn đề lao động, tiền lương.

PV