Tiếp Đại sứ

Thứ Ba, 01-12-2020, 01:28

 Chiều 30-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ðại sứ Cu-ba tại Việt Nam Li-a-nít Tô-rết Ri-vê-ra đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.