TIẾP ÐẠI SỨ

Thứ Sáu, 16-04-2021, 01:27

Chiều 15-4, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ða-ni-en Cri-ten-brinh đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

* Chiều 15-4, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Côn-xtan-tin Vnu-cốp đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.