Tiếp Ðại sứ

Thứ Sáu, 05-06-2020, 02:26


Chiều 4-6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Ðại sứ Nhật Bản I-a-ma-đa Ta-ki-ô đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.