Tích cực đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ vào đào tạo, huấn luyện quốc phòng

Thứ Ba, 17-09-2019, 04:54

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức khai giảng năm học 2019-2020. Tới dự, có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; cùng đại biểu đại sứ quán và tùy viên quân sự các nước và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Năm học 2019-2020, Học viện được giao mở các lớp: Ðào tạo Cao cấp Chỉ huy-Tham mưu cấp Chiến dịch - Chiến lược khóa 10; Ðào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 1, khóa 2 và Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN) từ khóa 77 đến khóa 80; Ðào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 5... Mỗi khóa học có chương trình, nội dung yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch - chiến lược, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nắm vững đường lối chính trị, QPAN.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng trong những năm qua. Ðồng chí nhấn mạnh, dù hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải không ngừng tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Ðây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ QPAN của đất nước có tầm quan trọng đặc biệt.

Ðồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần tạo bước chuyển biến tích cực, đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào huấn luyện đào tạo; làm tốt công tác phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình liên quan đến QPAN, kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng các chủ trương, biện pháp để chủ động phòng ngừa và có đối sách phù hợp bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục mở rộng và nâng cao hợp tác quốc tế với các học viện, các trường đại học, viện nghiên cứu QPAN các nước ngang tầm với nhiệm vụ QPAN, quân sự của đất nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới. Ðồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Học viện vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, có trí tuệ và năng lực thực tiễn.

PV