Tích cực chuẩn bị đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Thứ Sáu, 03-07-2020, 05:50

Ngày 2-7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông tại Cao Bằng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, tỉnh đã kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để có kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm bổ sung trang thiết bị; tuyển dụng, sắp xếp, bồi dưỡng và đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo, khắc phục khó khăn, tồn tại, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông ở vùng khó khăn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

PV