Thuận Nam phấn đấu trở thành huyện công nghiệp phía nam của Ninh Thuận

Thứ Sáu, 10-07-2020, 17:11
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, chiều 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho 1.167 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá, phân tích đúng thực tế tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, xác định kinh tế biển là động lực, công nghiệp năng lượng là thế mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Thuận Nam trở thành huyện công nghiệp trọng điểm phía nam của tỉnh”.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Thuận Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II đã đề ra. Cơ cấu kinh tế cho chuyển biến tích cực, nổi bật là ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh, tạo ra sản phẩm mới, giá trị mới. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng khá. 4/8 xã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; an sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III với 15 chỉ tiêu chủ yếu, sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bảy nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 cao gấp 1,5-2 lần so với năm 2020; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,2-1,5/năm; 100% xã tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%; huyện có bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó phấn đấu có hai xã đạt nông thôn mới nâng cao nâng cao và một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt hơn 42%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; trong đó có 20% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 250 đảng viên mới trở lên…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tăng cường phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; năng động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng và phát triển bền vững; phấn đấu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh; xây dựng huyện trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của tỉnh, trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, điện khí, khí hóa lỏng, cảng và dịch vụ cảng biển tổng hợp Cà Ná…

Các cấp, các ngành phải nhanh chóng quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 37 đồng chí; tại phiên họp lần thứ nhất đã giới thiệu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Nam. Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư huyện ủy khóa II được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

NGUYỄN TRUNG