Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chủ Nhật, 10-01-2021, 19:27
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trần Hải

Chiều 10-1, tại Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình. 

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hòa Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh đã vươn lên mạnh mẽ, có một thị trường rộng lớn, liền kề là Thủ đô Hà Nội. Hòa Bình có truyền thống cách mạng trong kháng chiến, đóng góp rất lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy, Hòa Bình cần hun đúc tinh thần cách mạng, phát huy truyền thống để vươn lên. Về quy hoạch phát triển, tỉnh Hòa Bình cần nghiên cứu khai thác gắn với quy hoạch đường vành đai 5 của Hà Nội, khi đó, lĩnh vực du lịch, văn hóa của Hòa Bình sẽ rất phát triển. Nếu tỉnh giữ gìn, phát huy được văn hóa, nhất là văn hóa dân tộc Mường thì đó một lợi thế phát triển rất lớn.

Đề cập những thành tựu to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm qua, Thủ tướng cho rằng, trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Mặc bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh vẫn hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển. Cùng sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần cố gắng quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào, nhất là những người nghèo; quan tâm phải thực chất, tạo sự chuyển biến rõ nét. Tỉnh cần phát huy nội lực, tinh thần cách mạng, sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ để vươn lên phát triển. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình -0
Quang cảnh buổi làm việc. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Hòa Bình đạt được trong thời gian qua. Cùng với đó, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại để tỉnh nhận thức rõ và có giải pháp khắc phục. 

Thủ tướng đề nghị tỉnh phải coi trọng phát triển xanh, bền vững và an toàn hơn, có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần tự cường tự lực đặt ra trong toàn Đảng bộ; vận dụng nhiều nguồn lực để phát triển, không chỉ trong "một sớm, một chiều" nhưng thực hiện "chắc từng bước". Nhất là nguồn lực đất đai. Nếu có nhiều DN vào thì tỉnh có thể tự cân đối ngân sách. 

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ dịch Covid-19 đang đe dọa toàn cầu; do đó chúng ta phải kiên định thực hiện mục tiêu kép và Hòa Bình cũng phải tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, không thể chủ quan. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần có chương trình hành động cụ thể cho từng huyện, từng sở, ngành để thực hiện tốt Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch bảo đảm đúng quy định, nhất là quy hoạch phát triển thời kỳ 2021 - 2030, trong đó có vấn đề điều chỉnh quy hoạch đô thị gắn với phát triển theo hướng đông gắn với quy hoạch phát triển vùng Thủ đô.

Đi liền đó là quy hoạch an toàn dân cư; phòng, chống thiên tai; quy hoạch đất đai khu công nghiệp, quy hoạch dịch vụ, tài nguyên nước. Tái cơ cấu lại các ngành, nhất là sản xuất nông nghiệp; làm tốt công tác trồng rừng, phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi; phát triển mạnh chế biến lâm sản. Đưa công nghiệp trở thành lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Coi trọng vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng cụm, khu công nghiệp, tăng tính kết nối để thu hút nhiều đầu tư hơn nữa. Huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. 

Quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; từng chỉ số phải được phân công để tạp sự chuyển biến rõ nét; tháo gỡ mọi rào cản để thu hút đầu tư; cương quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, kéo dài. Bảo đảm tốt công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

THANH GIANG. ẢNH: TRẦN HẢI