Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Thứ Năm, 17-09-2020, 19:14
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sáng 17-9, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có phiên họp chuyên đề dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng để xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể, cá nhân do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố lựa chọn, đề nghị.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, danh hiệu Anh hùng Lao động 5 năm xét một lần, trừ trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Tại cuộc họp này, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm để có thể lựa chọn những nhân tố xứng đáng, tiêu biểu, có tác dụng nêu gương, lan toả và tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng đã lấy phiếu theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ.

THANH GIANG