Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức bầu cử

Thứ Sáu, 15-01-2021, 01:44

Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HÐND các cấp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp,... Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục Thống kê địa phương cung cấp số liệu dân số đến ngày 31-12-2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HÐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23-5-2021.

UBND thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Ðà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Trong đó, tại quận, phường của TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng và tại phường của TP Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HÐND nhiệm kỳ 2021 - 2026,...