THƯ THĂM HỎI

Thứ Sáu, 21-06-2019, 02:59

Ðược tin vừa qua tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều đợt thiên tai lớn, trong đó có đợt mưa, lũ tại các địa phương phía nam và động đất tại tỉnh Tứ Xuyên đêm 17-6 gây tổn thất lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn; ngày 19-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, bày tỏ chia sẻ sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới đồng chí Lý Khắc Cường và người dân vùng bị nạn; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Trung Quốc, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.