Thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Thứ Tư, 14-08-2019, 02:35

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, sáng 13-8, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Ủy ban TVQH nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Tại phiên họp, Ủy ban Kinh tế của QH cho ý kiến, việc giải thích các quy định của Luật Quy hoạch cần bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Ðiều 158 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ðồng thời kiến nghị, Chính phủ cần báo cáo QH xem xét, ban hành nghị quyết đặc thù cho phép điều chỉnh các quy hoạch được tích hợp của một số ngành, lĩnh vực cụ thể trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2020 và phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tán thành việc ban hành nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch để bảo đảm áp dụng thống nhất các quy định của Luật, khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật Quy hoạch đang có những cách hiểu, vận dụng khác nhau, làm cho một số dự án, quy hoạch triển khai trong thực tế có bất cập, vướng mắc.

Một số ý kiến đề nghị, Chính phủ cần sớm ban hành quy trình và nguyên tắc xây dựng quy hoạch từng cấp, coi khung lớn là khung quốc gia, khung tỉnh là khung chính, còn huyện là khung gắn với địa bàn an sinh xã hội của người dân nhằm tránh sự chồng chéo. Sau khi triển khai nghị quyết, Chính phủ nên có hội nghị hướng dẫn các bộ, ngành để quán triệt, thực hiện. Có ý kiến đề xuất, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo lập, thẩm định các quy hoạch ở các ngành, các cấp, các địa phương, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cần có sự giải thích, bảo đảm cách hiểu thống nhất, áp dụng quy định của Luật Quy hoạch. Do đó, Ủy ban TVQH nhất trí với Chính phủ việc triển khai lập các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào hoàn thành trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực mà theo Luật Quy hoạch sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa tích hợp thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Qua thảo luận, xem xét, Ủy ban TVQH đã thống nhất thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Ủy ban TVQH giao Ủy ban Kinh tế phối hợp Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh để Chủ tịch QH ký ban hành.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018".

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban TVQH Nguyễn Ðức Hải trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát. Tham gia thảo luận, các ý kiến đánh giá cao báo cáo kết quả, hoạt động của đoàn giám sát trong thời gian qua. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ trong việc xác định rõ lộ trình bãi bỏ một số quỹ và bãi bỏ ngay một số quỹ. Một số quỹ liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, phát triển rừng, hợp tác xã, nên tổ chức cơ cấu lại theo hướng tập trung hỗ trợ cụ thể đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Có ý kiến đề xuất, Chính phủ cần đánh giá trong số các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước xảy ra bao nhiêu vụ việc sai phạm, tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp cụ thể; cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan thành lập quỹ.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Ủy ban TVQH cần ban hành nghị quyết đánh giá, rà soát lại thực trạng các quỹ, hiệu quả đạt được, hạn chế, bất cập, đưa ra đề xuất, định hướng giải quyết. Trên cơ sở rà soát lại, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình để sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể các quỹ.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban TVQH đồng tình một số kiến nghị của đoàn giám sát và thống nhất ban hành Nghị quyết giám sát để tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; giao Chính phủ trên cơ sở báo cáo giám sát rà soát lại tất cả các quỹ, đánh giá tác động hiệu quả của từng quỹ để sáp nhập, sắp xếp lại các quỹ thuộc thẩm quyền của QH, bộ, ngành địa phương. Ðồng thời, kiên quyết loại bỏ các quỹ không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không thành lập các quỹ mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm xảy ra ở các quỹ.

PV