Thông cáo số 8 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Thứ Sáu, 30-10-2015, 14:11

Ngày 30-10-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật. Trong quá trình thảo luận, đã có 40 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi trách nhiệm hình sự của pháp nhân; điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân;

- Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;

- Thời hạn tối thiểu của hình phạt tù; khung hình phạt, mức xử phạt của các tội danh trong Bộ luật Hình sự;

- Việc bổ sung cơ chế chuyển phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù trong trường hợp người bị kết án không chấp hành án;

- Về bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; việc không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên; không thi hành án tử hình trong một số trường hợp;

- Về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện;

- Bổ sung một số tội mới như tội khiêu dâm người dưới 16 tuổi, tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân;

- Về một số loại tội phạm cụ thể như tội nhận hối lộ, tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về ma túy; tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ; tội phạm về môi trường;

- Về quy định cụ thể các tình tiết định tính, định lượng trong điều luật…

Thứ hai, ngày 2-11-2015, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.