Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị

Thứ Sáu, 11-10-2019, 18:34

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã khai mạc sáng ngày 7-10-2019 tại Thủ đô Hà Nội. Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Ðảng họp phiên khai mạc tại Hội trường. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

- Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về Chương trình Hội nghị.

- Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng cùng các đại biểu về tổ nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Ðảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).