Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Thứ Ba, 19-11-2019, 15:29
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH T.Ư Đảng, khóa XII.

Ngày 9-10-2019, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng: Ban Chấp hành T.Ư Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Ban Chấp hành T.Ư Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

* Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Hội nghị

* Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị

HẠNH THI