Thi đua yêu nước gắn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

Thứ Năm, 16-07-2020, 15:39
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước với các đại biểu dự Đại hội.

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV; đánh giá, tổng kết phong trào đi đua yêu nước 5 năm (2015-2019); biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, ngành ở T.Ư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng T.Ư Đảng.

Thi đua yêu nước gắn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ -0
 Đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ, thời gian qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Văn phòng T.Ư Đảng được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao hưởng ứng và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động thi đua khen thưởng ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả; trở thành nguồn động viên cổ vũ khích lệ tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng T.Ư Đảng trưởng thành hơn, vững chắc hơn, bản lĩnh hơn cả về chính trị, tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ.

Nổi bật là công tác tham mưu Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt, góp phần thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết, Điều lệ, nguyên tắc, chương trình, quy chế hoạt động, phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước.

Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua, Văn Phòng T.Ư Đảng đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với các hình thức phong phú. Nổi bật như: phong trào đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; hưởng ứng phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo”…

Nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị, như: nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ; thi đua làm tốt công tác hành chính, văn thư, cơ yếu…

Thi đua yêu nước gắn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ -0
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Văn phòng T.Ư Đảng đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị; đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, thời gian tới, Văn phòng T.Ư Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số: 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác này.

Đối với Văn phòng T.Ư Đảng, công tác thi đua yêu nước phải được thực hiện thường xuyên liên tục. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân cần tự giác thực hiện; cán bộ, đảng viên phải tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong thực hiện. Phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở. Có kế hoạch tổ chức cụ thể, không phô trương hình thức. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua. Từ đó, đổi mới toàn diện, sáng tạo phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các phong trào thi đua cần gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm nền tảng, tạo động lực để nâng tầm các phong trào thi đua của cơ quan tham mưu gần gũi nhất của cơ quan lãnh đạo Đảng. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung thành tuyệt đối với Đảng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Cùng đó, phong trào thi đua cũng phải gắn với nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành T.Ư, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của Văn phòng T.Ư Đảng phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị mình.

Cụ thể, từ nay đến cuối năm, Văn phòng T.Ư Đảng cần tiếp tục tập trung tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và  kế hoạch  5 năm (2016-2020), tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, đội ngũ cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý, chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, năng động sáng tạo, bám sát thực tiễn; có phong cách lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, ý thức trách nhiệm cao với công việc, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống các quan điểm sai trái, kiên quyết bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Cán bộ Văn phòng T.Ư phải gương mẫu thực hiện các quy định nêu gương của Đảng và loại trừ mọi biểu hiện sai trái. Việc đánh giá, lựa chọn các điển hình tiên tiến phải thực chất, đúng người, đúng việc, tránh hình thức, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng và nhân rộng các nhân tố mới, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt tạo sự lan tỏa trong cơ quan đơn vị…

Thi đua yêu nước gắn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ -0
 Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao Động hạng nhì cho cá nhân.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng đồng Trần Đình Hường, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng T.Ư Đảng vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của Văn phòng T.Ư Đảng tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Thi đua yêu nước gắn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ -0
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng trao bằng khen cho các tập thể.
VĂN TOÁN; Ảnh: TRẦN HẢI