Tập trung ứng phó nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn

Thứ Tư, 24-07-2019, 22:41

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, các bộ, ngành liên quan về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn (HH-XNM) tại khu vực Trung Bộ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn theo chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp tích nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, chống thất thoát, lãng phí nước. Chủ động bố trí ngân sách địa phương thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống HH-XNM, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm kê, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để kịp thời diếu chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước, phòng, chống HH-XNM, trong đó ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc, các vùng đã sản xuất và tưới cây công nghiệp lâu năm; điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vận hành cụ thể từng hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước. Chủ động thực hiện giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống nhân dân, nhất là đối với vùng núi cao, vùng ven biển thường xuyên xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, tiếp tục rà soát, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp...

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, Bộ NN-PTNT: đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dụng và triển khai thực hiện phương án phòng, chống HH-XNM; tiếp tục tổ chức dự báo chuyên ngành, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống HH-XNM đối phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài. Phối hợp với các địa phương rà soát, xác định vùng trồng lúa chủ động nguồn nước, vùng thường xuyên xảy ra thiếu nước, HH-XNM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng, xây dựng các mô hình chuyển đổi gắn với liên kết sản xuất và thị trường. Chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các nhà máy thủy điện và các địa phương thống nhất kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên từng lưu vực sông để bổ sung nước cho hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh...

Bộ TN-MT theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình mưa, dòng chảy kịp thời cung cấp thông tin khí tượng, thủy văn, HH-XNM cho các cơ quan liên quan và các địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiếu nước, HH-XNM...

Bộ Công thương chỉ đạo EVN chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; tăng cường sử dụng các nguồn điện ưu tiên dành nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng, chống thiếu nước, HH-XNM; bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ phòng, chống HH-XNM; phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT và các địa phương thống nhẩt kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước phòng, chống thiếu nước, HH-XNM cho hạ du với ưu tiên trước hết là bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sau đó đến các nhu cầu thiết yếu khác.

Bộ Y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở chủ động kiểm tra, giám sát hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, thiếu nước, HH-XNM. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng xảy ra HH-XNM; phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT tổng hợp nhu cầu hỗ trợ phòng, chống thiếu nước, HH-XNM của các địa phương; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

THANH GIANG