Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Năm, 17-10-2019, 04:21

Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ lần thứ 18. Ðồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối chủ trì.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ đối với bốn đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới được bổ sung; triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông báo các quyết định lập các Tiểu ban Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lập các tổ giúp việc Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối chỉ đạo Ðại hội; cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Kết quả công tác chín tháng và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2019 của Ðảng bộ Khối; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng" (giai đoạn 2012 - 2018) và dự thảo Kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ trong Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.

Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng dự thảo các văn kiện; các tiểu ban, tổ giúp việc Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Ðảng ủy Khối; xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện chuẩn bị đại hội bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

PV