Tạp chí Cộng sản, 90 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 04-08-2020, 16:50
Hội thảo “Tạp chí Cộng sản: 90 năm xây dựng và phát triển”.

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Tạp chí Cộng sản: 90 năm xây dựng và phát triển”, nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930-5-8-2020).

Đến dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập, Bí thư Ðảng ủy Tạp chí Cộng sản; đại diện một số ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương; các nhà lý luận, nhà khoa học, nhà báo; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của tạp chí.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ nghiên cứu, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản. Đồng chí nêu rõ: Tạp chí Đỏ, tiền thân của Tạp chí Cộng sản, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm chủ bút đầu tiên, xuất bản số đầu vào ngày 5-8-1930. 90 năm hình thành và phát triển, dù trải qua những hoàn cảnh lịch sử khác nhau với nhiều tên gọi ở các thời kỳ, nhưng Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng, luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc và của Đảng, được Ðảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng; hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều huân, huy chương khác.

Đồng chí đề nghị hội thảo cần đào sâu nghiên cứu và vận dụng đầy đủ mấy điều rất ngắn gọn, cũng là chỉ dẫn của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Lời nói đầu của Tạp chí Đỏ số đầu tiên. Là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, do đó đặt trách nhiệm rất lớn cho Tạp chí là phát ngôn về lý luận và đường lối của T.Ư, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thể hiện tính chính thống, tính chuẩn mực, đúng tầm vóc là “vũ khí sắc bén” của công tác tư tưởng, không được phép sai lầm, không được nói kiểu “nước đôi”. Nghiên cứu - trao đổi, lý giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra làm cho Tạp chí nâng cao sức hấp dẫn với bạn đọc, nhưng không được phép trao đổi những vấn đề trái với nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, nguyên tắc của Đảng, mà nhằm bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng, nhất là khi chuẩn bị bổ sung, phát triển đường lối của Đảng ở mỗi kỳ đại hội, hội nghị T.Ư, sửa đổi, bổ sung pháp luật.

Đồng chí yêu cầu hội thảo tổng kết 90 năm công tác Tạp chí phải đặt trong tổng thể công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; để nhận thức sâu sắc hơn chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí, để làm “đúng vai, thuộc bài” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường căn dặn, tránh lấn sân các báo mà lại bỏ sót, không làm tròn nhiệm vụ của mình. Mỗi nhiệm kỳ đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều có các quyết định hoặc chỉ thị về công tác Tạp chí Cộng sản. Do đó, hội thảo cần bám sát các quyết định đó để thảo luận, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tạp chí trong thời gian tới. Tạp chí cần tập hợp cộng tác viên viết bài, tổ chức biên dịch thật sự khoa học để tuyên truyền phù hợp, phấn đấu để sớm mở thêm trang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, bên cạnh cải tiến chất lượng các trang tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Lào. Cần đầu tư xây dựng tòa soạn điện tử, ứng dụng tốt các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ tốt cho nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, hội thảo cần bàn sâu vấn đề gốc rễ - công tác cán bộ, nhất là trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, có sự hẫng hụt chuyên gia làm công tác lý luận, thiếu những cây bút sắc sảo, có ảnh hưởng lớn. Tạp chí cần có cơ chế tuyển dụng những sinh viên xuất sắc học các chuyên ngành khoa học Mác - Lê nin, rồi cử đi đào tạo lý luận chính trị một cách cơ bản gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Chú trọng đào tạo kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bảo đảm mỗi cán bộ nghiên cứu, biên tập phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý luận sắc bén, thực tiễn sâu rộng, nghiệp vụ thành thục, phải thật sự là những cây bút “có sức nặng” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kỳ vọng.

Tại hội thảo, các ý kiến, tham luận đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khiếm khuyết, nhận diện rõ hơn những cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức của Tạp chí hiện nay và trong thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị để Tạp chí Cộng sản tiếp tục có những bước phát triển mới.

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hội thảo đã khẳng định ý nghĩa của sự kiện Tạp chí Đỏ ra số đầu, do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên; các bài học kinh nghiệm có giá trị lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Cộng sản. Hội thảo đã khẳng định vai trò, vị thế của Tạp chí là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành T.Ư; là ngọn cờ tư tưởng lý luận hàng đầu của Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên; nhiều đồng chí Tổng Bí thư đã từng kiêm nhiệm hoặc làm Tổng Biên tập; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc một tạp chí lý luận và chính trị. Làm rõ tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu và tính thuyết phục của các ấn phẩm, chuyên mục, bài viết của Tạp chí ngày càng được nâng cao và sâu sắc hơn. Làm rõ các mối quan hệ lớn cần xử lý thỏa đáng trong quá trình đổi mới và phát triển của Tạp chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo tổng kết, nhất là các kiến nghị, đề xuất để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tạp chí thời gian tới.

Dịp này, 39 cá nhân, cộng tác viên đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí lý luận của Đảng” do đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tạp chí Cộng sản.

HOÀNG LÂM