Tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

Thứ Sáu, 10-07-2020, 14:19
Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo các Ban của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại điểm cầu hội nghị ở Thủ đô Hà Nội.

Sau mười năm triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã dần được chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh thiếu nhi cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn ở các địa phương vẫn tồn tại một số bất cập, vướng mắc.

Ngày 10-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá mười năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện quy chế cán bộ Đoàn” dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, sau mười năm thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã dần được chuẩn hóa, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác.

Chia sẻ về kinh nghiệm cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế, đại diện Thành đoàn TP Hồ Chí Minh nêu rõ: Đoàn các cấp cần mạnh dạn tham mưu với cấp ủy, chủ động phối hợp với các ban, ngành về những điều chỉnh phù hợp đặc thù công tác Đoàn ở từng địa phương.

Theo đó, kiên trì tham mưu với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động của nhà thiếu nhi cấp quận huyện; quy định về chế độ trợ cấp cho cán bộ chuyên trách, chế độ chính sách hỗ trợ các hoạt động công tác Đảng, Đoàn, công đoàn; tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng, phân công giảng dạy đối với đội ngũ tổng phụ trách Đội...

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận, việc thực hiện các tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn theo Quy chế ở một vài nơi còn chưa đồng bộ, thống nhất. Công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn các cấp, quy hoạch cán bộ Đoàn ở cơ sở còn nhiều khó khăn.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang chia sẻ, năm 2010, tại Tiền Giang chỉ có khoảng 58% Bí thư và 40% Phó Bí thư Đoàn xã đạt trình độ đại học, nhưng nay, 100% đều đã được chuẩn hóa trình độ đại học. 100% Bí thư Đoàn xã được đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Vậy nhưng, hiện Tỉnh đoàn Tiền Giang có ba cán bộ, các huyện, xã trên địa bàn tỉnh có 19 cán bộ quá 35 tuổi nhưng chưa được bố trí nhiệm vụ theo quy định. Trong khi đó, quy định về việc Bí thư Đoàn cấp cơ sở không được quá 28 tuổi thực tế đang gặp khó khăn. Nhiều trường hợp Bí thư Đoàn cơ sở luân chuyển nhưng Phó Bí thư quá tuổi, không thể bầu bổ sung chức danh Bí thư.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thật sự đồng bộ, hiệu quả; việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ Đoàn ở một số địa phương, đơn vị chưa phù hợp sở trường, năng lực; công tác đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn có nơi còn hình thức, thiếu chính xác.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu, đồng thời sẽ nghiên cứu, tổng hợp vào các báo cáo để tham mưu với các cấp có thẩm quyền.

NGỌC VY