Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

Thứ Hai, 01-10-2018, 16:58
Trụ sở UBND huyện Tuy Đức, nơi ông Nguyễn Ngọc Long làm Chủ tịch và có nhiều sai phạm dẫn đến bị kỷ luật.

NDĐT - Ngày 1-10, Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông, Nguyễn Bốn vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Nguyễn Ngọc Long để tiến hành xem xét đối với một số sai phạm theo quy định.

Theo quyết định, ông Nguyễn Ngọc Long bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 1-10-2018, để xem xét, xử lý trách nhiệm về các sai phạm có liên quan; đồng thời, ông Long phải bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm cho lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức điều hành trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Nguyễn Bốn ký quyết định giao Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Trần Viết Cự điều hành mọi hoạt động của UBND huyện Tuy Đức trong thời gian ông Nguyễn Ngọc Long bị tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Đác Nông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức Nguyễn Ngọc Long vì có khuyết điểm, vi phạm: ký quyết định cấp GCNQSDĐ đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; có trách nhiệm liên đới trong việc để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai do mình phụ trách; ký bổ nhiệm một số cán bộ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định, trong đó có trường hợp bổ nhiệm là em ruột; thực hiện không nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Đức dẫn đến ký ban hành văn bản không đúng thủ tục, trình tự và thẩm quyền.

CHẤN HƯNG