Sơn La có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ Tư, 12-06-2019, 23:09
Chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

NDĐT - Chiều 12-6, HĐND tỉnh Sơn La (khóa XIV) tổ chức Kỳ họp thứ tám xem xét, ban hành mới; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kỳ họp thông qua Nghị quyết về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021).

Theo đó, HĐND tỉnh Sơn La đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Cầm Ngọc Minh, lý do nghỉ chế độ hưu trí; bầu đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 67/67 phiếu đại biểu HĐND tỉnh đồng ý bầu đồng chí Hoàng Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đạt 94,36% (có bốn đại biểu vắng mặt có lý do).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2-9-1969, dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Phát biểu ý kiến ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Quốc Khánh bày tỏ cảm ơn cử tri trong tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm giao cho ông trọng trách quan trọng. Đồng thời, đồng chí Hoàng Quốc Khánh hứa sẽ cùng với tập thể UBND tỉnh nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong khuôn khổ trách nhiệm, thực hiện tốt các Nghị quyết mà HĐND tỉnh và Đảng bộ tỉnh Sơn La đã đề ra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm được nhân dân giao phó.

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN